Integral engineering of installations

At BAM complex and sustainable buildings are modelled to the last detail in a Building Information Model (BIM). BAM is a front runner in this field and contributing to circular use of the materials in the building.

However, this requires an integral approach of design and construction; another level of cooperation within the company. BAM Advies & Engineering has asked STB solutions to set-up the cooperation model for the design of the installations at the start of the construction phase in one of her projects.

STB solutions beliefs that cooperation is key to the success in solving complex challenges. To contribute in this way to the realization of a unique and sustainable building project very well fits in the mission of BAM and STB solutions.

For more information see: http://www.bambouwentechniek.nl/specialismen/bam-advies-engineering

Integrale engineering van installaties

Bij BAM wordt bij de realisatie van complexe en duurzame bouwkundige projecten het ontwerp tot in het laatste detail in een gebouw informatie model (BIM) uitgewerkt. Hierin loopt BAM voorop en legt de basis voor een circulaire gebruik van de materialen in het gebouw.

Dit vraagt echter om een integrale aanpak van ontwerp en uitvoering; een andere manier van samenwerken binnen de organisatie. BAM Advies & Engineering heeft STB solutions gevraagd om deze samenwerking voor het ontwerp van de technische installaties te helpen stroomlijnen bij aanvang van de realisatie van één van haar projecten.

STB solutions gelooft dat samenwerken de sleutel tot succes is voor het oplossen van complexe uitdagingen. Op deze wijze een bijdrage leveren aan de realisatie van een bijzondere en duurzame bouw project past uitstekend bij de doelstellingen van BAM en STB solutions.

Voor meer informatie zie: http://www.bambouwentechniek.nl/specialismen/bam-advies-engineering

Wed, 17 May