Invest in our future generation

Today our society is facing the tremendous challenge to make our energy and feedstock consumption sustainable. At the same time we see that technological developments are ever increasing and that we are on the brink of the 4th industrial revolution. STB solutions beliefs that cooperation is key in finding the right answers to these complex challenges. This requires a future generation of engineers whose skills do not only include the best technological knowledge available but also the ability to cooperate with each other. It is great to contribute to this by helping students to work together in project teams on challenging design assignments at the 3mE faculty of the TU Delft.

For more information see article in Delta and the website with Projects of 2016

Investeren in onze toekomstige generatie

Onze samenleving staat voor de grote uitdaging om zowel onze energie behoeft als ons grondstoffenverbruik te verduurzamen. Daarnaast zien we dat de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan en dat we aan het begin staan van de 4de industriële revolutie. STB solutions gelooft dat samenwerking van groot belang is om de juiste antwoorden te vinden op deze complexe vraagstukken. Dit vraagt om een toekomstige generatie ingenieurs die niet alleen zijn opgeleid met kennis van de laatste technologische ontwikkelingen maar voor wie samenwerken met elkaar vanzelfsprekend is. Het is geweldig om hieraan bij te kunnen dragen door student te helpen om samen te werken in projectteams bij het uitvoeren van uitdagende ontwerpopdrachten op de faculteit 3mE van de TU Delft.

Voor meer informatie zie artikel in Delta en de website met Projecten van 2016


Wed, 16 November