Plant One Rotterdam and STB solutions sign cooperation agreement in innovation management

Since the summer of 2015 Plant One Rotterdam has seen a new impulse. As a result several companies decided recently to execute the up-scaling, construction and testing of their sustainable innovations at the premises of Plant One in Rotterdam. Since Plant One Rotterdam has an unique umbrella permit in place to test innovations, approval of authorities is based on validation of a notice only, instead of a lengthy permit application procedure. Together with the attractive facilities and services of Plant One Rotterdam it is possible to speed up the up-scaling and testing of innovations and reduce time to market.

The diversity of innovations constructed and tested next to each other requires the right management attention and project approach. STB solutions has extensive expertise and experience in management of innovative and complex projects and strengthens with this cooperation the services offered by Plant One Rotterdam. Realization of sustainable technology & business solutions by cooperation in the value chain of industry seamlessly fits in the mission of Plant One Rotterdam and STB solutions.

For more information see http://www.plantone-rotterdam.nl/en www.stbsolutions.nl

Plant One Rotterdam en STB solutions tekenen samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van innovatiemanagement.

Plant One Rotterdam heeft sinds de zomer van 2015 een nieuwe impuls gekregen. Recent hebben verschillende bedrijven besloten om bij Plant One Rotterdam hun duurzame innovaties op te schalen, te bouwen en onder praktijkcondities te testen. Doordat Plant One Rotterdam een unieke koepelvergunning heeft voor het testen van innovaties, is voor goedkeuring van het bevoegde gezag alleen een toetsing nodig, in plaats van een langdurige vergunningaanvraag. Samen met de aantrekkelijke faciliteiten en diensten van Plant One Rotterdam is het daardoor mogelijk om opschaling van innovaties snel te realiseren en daarmee de tijd naar de markt te verkorten.

De diversiteit aan innovaties, die naast elkaar worden opgebouwd en getest, vraagt om de juiste management aandacht en projectaanpak. STB solutions heeft veel expertise en ervaring in het managen van innovatieve en complexe projecten en versterkt met deze samenwerking het dienstenpakket van Plant One Rotterdam. Het realiseren van duurzame technologische en bedrijfsmatige oplossingen door samenwerking met ketenpartners uit de industrie past naadloos bij de doelstellingen van Plant One Rotterdam en STB solutions.

Voor meer informatie zie http://www.plantone-rotterdam.nl/ en www.stbsolutions.nl

Mon, 11 April